Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk

– Fil. 4:6

Allerede som barn fikk Anne Kristin Lindberg erfare Guds overnaturlige inngripen og bønnesvar gjennom sine foreldres tjeneste og i et familehjem med Gud i sentrum preget av sang og musikk. Dette gav henne en sterk grunnvoll og identitet i Kristus. Les mer…

“Når jeg ser tilbake på de vanskeligste tidene i livet mitt, det er da jeg har opplevd å se mest av Guds storhet.”

– Anne Kristin Lindberg

– For her er det åpne dører og store muligheter…
1.Kor. 16:9

Anne Kristin Lindberg og Bønnekjempene reiser rundt i Norge og har også spennende prosjekter på gang andre steder i verden. Anne Kristin holder møter, seminar og konferanser, I tillegg holder hun også webinar og andre aktiviteter på nett. 

Ønsker dere besøk av Anne Kristin og Bønnekjempene kan dere ta kontakt her.

bloggen deler Anne Kristin tanker og kunnskap som berører ulike deler av det å være menneske og leve med Jesus i hverdagen. Hennes innlegg gjenspeiler levde erfaringer av hvordan Jesus er den som skaper lys i mørket, “light in darkness”.