Takk for din støtte

For en liten tid siden hadde vi en pengeinnsamling til vår nyplantede kirke i Kenya. Det er med glede at vi kan fortelle at stoler og musikkinstrumenter nå er kjøpt inn til stor glede for denne nye menigheten hvor Cornelius Okech er pastor. Nå har de stoler å sitte på og musikk til sangen sin. Dette betyr så mye. Sist søndag var kirken fullsatt og vi gleder oss sammen med våre venner. Dette er den første menigheten Light in Darkness International har plantet. All ære til Jesus!

Tusen takk for det du ga! Uten din hjelp hadde ikke dette vært mulig. Når du er med å så inn på denne måten, er du med på nybrottsarbeid hvor mennesker som ikke kjenner Jesus, blir frelst og tillagt menigheten. Dette er stort og etter Guds vilje. Gud velsigne deg rikelig tilbake.