Gjesteblogg “For der jeg er skal også min tjener være”

Jeg satt i bilen for å ta en tur i skogen etter uker med masse eksta arbeid på kontoret, for å finne ro og samle tankene. Jeg hadde forsøkt å trappe ned fra nyttår, og var derfor litt frustrert over at det ikke roet seg. Mens jeg kjører kommer disse ordene til meg: «Der jeg er, skal også min tjener være». Jeg visste at det var Jesus som sa dette, i Joh. 12:26.

Vi leser i Bibelen at Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand til Jesus og disiplene, mens hennes søster Maria satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Marta var så sikker på at det var hun som hadde prioritert rett, at hun sa til Jesus: «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!»
41 Men Herren svarte og sa til henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne».

Legg merke at Jesus sier «Men ett er nødvendig». De hadde valgt forskjellig, men av to muligheter var det kun en som var nødvendig. Marta valgte feil, og det er fort gjort når våre naturlige sanser forteller oss hva som bør være øverst på prioriteringslista. Maria hadde heldigvis blikket et annet sted, og det medførte at hun valgte rett.
Legg også merke til at Jesus ikke fordømte Marta for hennes valg, så ikke åpne døra om fordømmelsen banker på. Lås døra og gå videre.

Vi lever i en tid hvor vi må ransake våre hjerter. Har vi tatt de valg Herren forventer?  Vi må følge Lammet hvor det går. For de som vil tjene han, må følge han.

Det står om husbonden at han gikk ut også i den ellevte time, og leide de som var ledige (Matt. 20:6). Er du ledig? Vil du velge hans vei? Jesus fortalte en lignelse (Matt. 21, 28-31) om faren som bad sine to sønner om å gå å arbeide i vingården. Men ingen av dem gav den responsen som faren sannsynligvis forventet. Den ene svarte JA og gjorde NEI, mens den andre svarte NEI, og gjorde JA. La vår respons til Herren være et rungende JA, JA.

Fiendens åndehær i himmelrommet har arbeidet overtid for å bygge en mur for å demme opp for en ny Åndsutgydelse og innhøstning. Menigheter er blitt stengt ned, og Guds arbeid har stoppet opp. Man minnes Skriftens ord: «natten kommer da ingen kan arbeide», Joh. 9:4. Mange har mistet motet, og senket blikket.  Men muren fienden har bygd vil skyve seg mer og mer fram, inntil muren med ett, i et øyeblikk, styrter sammen og knuses. Glem ikke at Jesus sa at jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Jesus sier: «Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!» Joh 4:35. Det er forunderlig at han i forbindelse med innhøstningen først sier at vi må løfte blikket, som om han viste at før den store innhøstningen startet, hadde menigheten mistet fokuset. Vi må se at Herren har store planer, og at du og jeg inngår i disse planene. Er du innstilt på å fullføre ditt kall og din tjeneste?

Herren venter tålmodig på jordens dyrebare grøde, til den har fått tidligregn og vårregn. Vi må også være tålmodige, og styrke hjertene.

Profen Hosea taler om vår tid og sier «…og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden». Jeg tror den tiden ligger like foran oss, og Skriftens ord vil oppfylles: «Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet». Det ligger vekkelsestider foran oss, og vi må se til at vi er der vår Herre er. 

– Viggo Finjord