Kaos, utstøtt og mange ekteskap i møte med Guds nåde

Menneskets natur er den samme som den alltid har vært. Det er bare miljø og samfunn som har forandret seg ned igjennom tidene. Derfor er Ordene Jesus sa for 2000 år siden, og skriftene i Bibelen, like aktuelle for oss i dag.

Når vi prøver å forklare Guds Ord med vår lille hjerne og ut ifra vår oppfatning, vil det alltid bli diskusjoner som ofte ender i at vi dømmer hverandre. Menneskene prøver på alle måter å forstå Gud og forklare han på menneskelig vis. Akkurat som fariseerne som kom til Jesus gang på gang for å dømme han i noe han sa eller gjorde. De hadde sin oppfatning ut ifra en kjødelig tankegang. De kunne skriftene og Torahen men de manglet Ånden. Derfor ble det fort kollisjon mellom dem og Jesus. Han handlet og sa alt i Den Hellige Ånd. Jesus sier i møte med den samaritanske kvinnen i Johannes 4:24, “Gud er ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.” Det er umulig å skjønne og å kjenne Gud uten gjennom Den Hellige Ånd.

Denne kvinnen hadde hatt fem menn og bodde nå med den sjette mannen (Joh 4:18) Jeg vet ikke hva du ville gjort i forhold til denne kvinnen? Kanskje du hadde vært redd for ditt eget rykte ved å bli sett sammen med henne? At noen skulle tro at du anerkjente henne og at hun var din venn? Kanskje du hadde bedt henne å ta det litt med ro og tråkke litt forsiktig? -Om å være litt usynlig? Forklart hvor vanskelig og utstøtt hun var i sitt miljø og ikke provosere de rundt seg? Det hadde vel vært det mest fornuftige? Slike tanker og holdninger finner du ikke hos Jesus.

Dette med samboerskap og skilsmisse var en “varm potet” den gang, så også i dag. Og denne kvinnen hadde nå den sjette mannen!! Er det mulig å få tilgivelse for denne synden da? Tilgir Gud alle slags synder? Ingen synd er for komplisert eller for svart for Han! Denne kvinnen møter Messias Frelseren alene der ved brønnen denne varme formiddagen. Hun blir forvandlet på innsiden og født på nytt. Hun blir fylt av ild og iver og det ender med at hun får hele byen i bevegelse når hun vitner om Messias. Jesus slipper henne fri til å være sin representant der i Samaria. Istedenfor å bruke sine egne disipler som evangelister i byen, så bruker han en uren synderinne som ingen ville ha noe med å gjøre!! Tenk at den hellige og feilfrie Jesus, nektet ikke denne kvinnen å være et vitne for ham. Han kunne dømt henne! Han kunne nektet henne! Han kunne holdt henne nede! Han kunne ramset opp skriftene om synd, steining og at hun aldri kunne få tilgivelse for denne synden. Hennes møte med nåden og Guds kjærlighet, forvandler henne totalt. Skammen og skyldbrevet ble borte! Hun får verdighet og troen på seg selv gjennom dette møtet. Ingen av oss kan noen gang skjønne denne enorme nåden Jesus gir.

Denne Jesus elsker jeg å følge!! Denne Jesus har gitt meg sin nåde. Min fortid med sine kadaver er begravd i forglemmelsens hav. Der er det fisking forbudt!! Gud Far har tilgitt og utslettet alle mine feiltrinn og synder! I Johannes 3:16-17 står Guds tanke veldig klart. Gud elsket verden så høyt at han ga sin eneste Sønn Jesus da han tok alle menneskehetens synder med seg opp på korset. Hver den som TROR på dette, skal IKKE GÅ FORTAPT, men ha evig liv. For ett budskap til oss i dag! For Gud sendte ikke sønnen sin hit til jorda vår for å dømme deg! Han kom for at vi kan bli frelst ved navnet Jesus. Til deg som har tråkket feil og syndet og om menneskene dømmer deg og har sine meninger, så gjør ikke Jesus det! Ja Gud hater synd og Jesus ber menneskene gang på gang at de skal gå bort og ikke synde mere. Men har du falt så reis deg igjen i Jesu navn. Han utsletter all din synd og dine misgjerninger.

Tenk så heldige vi er som slipper å dømme andre! I Matteus 7:1-4 står det at slik du dømmer andre, skal du selv bli dømt. Dette er Jesu egne ord og ikke mine. Så om du er lur så overgi dommen til Ham som virkelig kan dømme. (Rom 14:10) Du sparer deg selv for Guds dom over ditt liv. Våre ord er som en boomerang som alltid kommer tilbake til oss selv, både på godt og ondt. Så får vi heller vise Guds kjærlighet og gi mennesker Guds nåde. “…..hva angår det deg? Kom du og følg meg, sa Jesus.” (Joh 21:22)

Gud velsigne deg.