Gud får til mer enn du selv får til!

Den amerikanske forfatteren og filosofen, Henry David Thoreau (1817-1862) sier: “Hvis en mann TROR og FORVENTER store ting av seg selv, spiller det ingen rolle hvor du plasserer han eller hva du viser han…. Han vil bli OMGITT AV STORHET.”

Denne mannen var fra fattige kår og måtte arbeide på foreldrenes pennefabrikk for å få penger til å studere på Harvard University. Han omga seg med storhet og intellektuelle venner, men uansett, pengene uteble i livet hans! Han døde av tuberkulose som en fattig mann bare 45 år gammel. Det står ingenting om denne mannens Guds tro. Men han hadde skjønt noe veldig viktig, det å ha troen på seg selv og forvente at han skulle få det til. Dette er jo både viktig og fint, men jeg skulle ønske at denne mannen hadde skjønt hvem Gud er.

Bibelen og en tro på miraklenes Gud gir oss dette ekstra som Thoreau ikke klarte å skjønne, nemlig at Gud får til noe mer enn det du selv får til! Kong David sier i 1.Krønikebok kapitel 29 vers 12: “Rikdom og ære kommer fra deg Gud. Du råder over alle ting og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og makt til ALLE!” Det er viktig å ha et godt selvbilde å ha troen på oss selv. Det gir trygghet, og man kan få til mye, men det produserer ikke Guds mirakler! Det å ha TRO på og TILLITT til Gud bygger opp en FORVENTNING inni oss. Vi begynner å lete etter noe vi har bedt om og ønsket oss! Denne troen som begynner der vettet vårt slutter å virke, den gir STORHET og MAKT i deg som forløser Guds mirakler. Du slipper å streve med å overleve og bare ha deg selv å stole på, som Thoreau gjorde. Forventingen i deg begynner å strekke seg langt ut over det du selv er i stand til å gjøre. Du holder fokuset på bibelens løfter og på Jesus. I Ham er ingenting umulig! Du vil oppleve å bli omgitt av en VIRKELIG STORHET, GUDS STORHET! Ikke storheten i din egen tilkortkommenhet. Tenk å være omgitt av Guds storhet!! Du som ikke har fått det til og som sliter og du føler seg som den minste. Eller kanskje du ikke får så mye ut av dette livet og det er kjedelig! Kong David sa at denne storheten og makten er for ALLE mennesker. Så uansett hvor mørkt, vanskelig eller kjedelig livet ditt måtte være for deg i dag så har du en som venter på din henvendelse. En liten bønn i sannhet fra hjertet ditt kan forandre livet ditt totalt. Du vil kjenne at forventningene i deg vokser og vokser. Det vil utløse Guds storhet og makt over ditt liv!