Anne Kristin Lindberg

Anne Kristin Lindberg

Mitt hjerte strømmer over av gode ord,
jeg dikter mine sanger for kongen.
Tungen er lik pennen til en dyktig skriver.

– Salme 45:2

Forkynner - Sanger - Sjelesørger

“Nærmere enn en berøring.
Dypere enn et åndedrag.
Sterkere enn en orkan
er Guds bolig i mitt indre!”

– Anne Kristin Lindberg

Allerede som barn fikk Anne Kristin erfare Guds overnaturlige inngripen og bønnesvar gjennom sine foreldres tjeneste og i et familehjem med Gud i sentrum preget av sang og musikk. Dette gav henne en sterk grunnvoll og identitet i Kristus.

 

 

Anne Kristin Lindberg er forkynner, sanger og sjelesørger i Pinsebevegelsen Norge. Hun har tre voksne barn, svigerbarn og barnebarn og bor i Skien.

Anne Kristins tjeneste startet egentlig med hennes mor, Marie Lindberg, som ble frelst tidlig på 60-tallet. Marie levde i forbønn for hele familien, og snart ble hennes ektefelle, Oliver, frelst. Dette ble starten på en familievekkelse som spredte seg ut i østlandsområdet i løpet av få år. Anne Kristin og hennes brødre var aktivt med å tjene Jesus gjennom sang og evangelisering i ulike menigheter, på gater og i fengsler sammen med sine foreldre. Marie og Oliver tjente som pastorpar og forkynnerer i pinsebevegelsen i en rekke år. 

Som 6-åring opplevde hun en konkret tiltale om å bli misjonær i Afrika. Dette bar hun med seg i sitt hjerte mens hun engasjerte seg sterkt i pinsebevegelsen gjennom barne- og ungdomstiden, fra søndagsskolelærer til ettåring i menighet.

Anne Kristin reiste til Congo-Zaire første gang i 1990 hvor barndommens kall ble virkelighet.

Utdanning:

  • Kristen Sjelesorg, Diakonova Oslo
  • Kristendom, NTNU Trondheim
  • Hedmarktoppen Bibel og Misjon
  • Skien Videregående skole

Tjeneste:

  • Tidligere Med-Pastor Pinsemenigheten Betania Larvik
  • Misjonær i Republikken Kongo og Niger
  • Grunnlegger og leder av Light in Darkness International Ministry

Trosgrunnlag

Anne Kristin har en Pinsekarismatisk bakgrunn hvor troen på en treenig Gud og Guds ufeilbarlige ord, Bibelen, er bærende elementer:

  • Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis av nåde og mottas ved tro.
  • Alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan få en personlig opplevelse av Gud gjennom dåpen i den Hellige Ånd som utruster til liv og tjeneste. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.

Guds gode plan og vilje for mennesker er kommet nær ved Jesus. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder

Hør Anne Kristin's vitnesbyrd her