Bønnekjempene Norge

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk

– Fil. 4:6

Bønnekjempene er et nettverk av kvinner og menn som er tilknyttet Anne Kristin Lindbergs tjeneste “Light in Darkness”.
Vi har ulik menighetsbakgrunn, men vi har til felles troen på at bønn kan endre selv de vanskeligste livssituasjoner.

Bønnekjempene er lokalisert i tre hovedområder: Bønnekjempene Nord, hvor de fleste bor i eller i nærheten av Harstad; Bønnekjempene Vest, hvor de fleste befinner seg i Haugesund/ Stavanger området; og Bønnekjempene Øst, hvor de fleste er lokalisert i Viken og Oslo området. Bønnekjempene er også nylig etablert i Kenya. Lokalt møtes Bønnekjempene regelmessig i hjemmene, men vi har også regelmessig undervisning og bønn online.

Hvilke muligheter gir Bønnekjempene?

Bønnekjempene deltar på møter/konferanser med Anne Kristin Lindberg både når dette arrangeres i vårt nærområde, nasjonalt og internasjonalt.

  • Anne Kristin Lindberg har lang erfaring med å trene mennesker til ulike tjenester både i menighet og på misjonsfeltet. Hun har et klart Jesus-sentrert budskap som oppleves som relevant for hverdagen vi lever i
  • Vi utfordres til å bryte egne begrensninger og utvikle våre tjenestegaver gjennom aktiv deltakelse i forbønn og undervisning, både i nettverket, og i våre lokale menigheter.
  • Bønnekjempene er et sted hvor vi utrustes til tjeneste. Det er ingen minstekrav til deltakelse, og vi opplever ingen begrensning i forhold til deltakelse i våre lokale menigheter. Vi deltar så ofte og så mye som vi kan avhengig av vår livssituasjon. Undervisningen gir oss hjelp og veiledning til å gjenkjenne, utvikle og bruke våre personlige og åndelige gaver. Vi blir sett som enkelt mennesker og får trening i å bruke våre særegne gaver i møte med andre mennesker og deres behov.
  • Bønnekjempene er et fellesskap hvor vi både ler og gråter sammen. Vi støtter hverandre i vanskelige situasjoner, og føler stort ansvar for å følge opp bønneemner som betros oss fra mennesker som opplever utfordringer og krevende omstendigheter. Taushetsplikten er svært viktig for oss. Vi gleder oss over bønnesvar, og vi blir ikke trøtte av å be for andre mennesker.

Har du lyst til å bli en Bønnekjempe? Ta kontakt med oss. Det er ingen forpliktelser ved å ta kontakt, og du kan bli en del av nettverket for kort eller lang tid. Vi vil gjerne bli kjent med deg, og du er velkommen til å delta både på lokale samlinger og samlinger online.

Har du et bønnebehov som du ønsker vi skal be for så kan du sende dette inn her.

Frykt Ikke!

Jesaja 41:10 Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

“Frykt ikke” var tema for en videohilsen fra Anne Kristin Lindberg for mer enn ett år siden, den er like aktuell i april 2021! 

Bønnekjempene Vest

Jannike

Jannike er gift, har to døtre og bor i Sveio hvor hun jobber med personer med psykiskutviklingshemming. Hun møtte Jesus allerede som tenåring, og brenner for at mennesker skal bli kjent med Jesus og oppleve Guds farshjerte og omsorg i hverdagen. Bønn er en sentral del i Jannikes liv, og Bønnkjempene Vest samles regelmessig til bønn hjemme hos henne.

Bønnekjempene i Kenya

It is with great pleasure and joy we can present Light in Darkness Ministry International and The Prayer Warriors Kenya, TPWK. Founded by Anne Kristin Lindberg, Norway. 

“As a former missionary in different countries in Africa through many years, God has led me again to this continent and Kenya. Pastor Frank Kongo and Pastor Cornelius Oketch are the daily leaders of this ministry in Kenya. We, together with other pastors and Bishop Dr. Walter Otieno Andhoga, FPFK, have already started teaching Sunday school teachers and leaders, to give new life to the churches and also do church planting. We have Prayer Warrior teams who are waiting to be organized and teached. 

We will pray that our Heavenly Father will bless this ministry and give us wisdom and strength to build a strong relationship. To collaborate with the Kenyan team, is for me, a grate blessing. I feel humble and thankful. My prayer is, may Light in Darkness Ministry be a blessing.” 

– Anne Kristin Lindberg